תקנון ומדיניות האתר – בהתאם לחוק הגנת הצרכן

1.כללי 

האתר של Monster Jet (להלן האתר), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת מוצרי ומכשירי עסוי איכותיים (להלן השירותים). האתר הינו בבעלות חברת "Monster Jet" בע"מ (להלן החברה). כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "רוכש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. בכל שאלה לגבי השימוש באתר וההזמנות באתר ניתן לפנות אלינו בטלפון – 053-8447070. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

 2.תנאי שימוש 

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא,לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא באזורי השירות של החברה

3.פרטי הרוכש / פרטיות  

בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, שם ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ואופן התשלום. בעת קבלת המשלוח יש להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי, בנוסף יש לחתום על קבלת הסחורה. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

4.תשלום

חיוב כרטיס האשראי הוא מיידי מייד ברגע ביצוע ההזמנה באתר. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צויין אחרת במפורש. התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, במזומן או בחלוקה לתשלומים עם ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי). פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.

5.הגבלת גיל

תנאי לרכישה באתר בתנאי והרוכש הינו בגיל 18 שנים ומעלה!

6.אישור

הזמנה מותנה בתנאים הבאים: מתן אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה באתר כפוף לתנאים לעיל לאישור ההזמנה.

7.מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

באתר מוצעים כרטיס כניסה  לאטרקציה בלווי תמונות שנועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, ניתן לשמור את ההזמנה על שרתי האתר בלי לסיימה ולהמשיך בקנייה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי עם סריקת ברקוד יחודי עבור הכניסה לאטרקציה שיהווה אסמכתא לביצוע הרכישה. 

8.מדיניות שימוש בכרטיס אטרקציה

ניתן להשתמש בכניסה לאטרציה בכל ימות השבוע א׳-ה׳ בשעות פעילות האטרקציה, תנאי לשימוש הכרטיס הינו בתאום מראש עם מפעיל האטרקציה בטל׳ 053-5557770

9.מחירים

מחירי האטרקציה שיפורסמו באתר הינו המחיר במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש באתר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם כראות עיניה ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הרוכש. מחירי הכרטיס באתר אינו תואם את מחיר הכרטיס הנמכרים במתחם האטרקציה עצמה, הכרטיס באתר הינו כרטיס מוזל!

10.פרטי רוכש

השירותים ואבטחת האתר בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי החברה תשלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות של Monster Jet, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכדומה, אלא אם יודיע לה בכתב כי אינו מעוניין בכך.

11.פרטי רוכש

השירותים ואבטחת האתר בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי החברה תשלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות של Monster Jet, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכדומה, אלא אם יודיע לה בכתב כי אינו מעוניין בכך.

12.ביטול הזמנה

הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בכל עת במקרה זה יזוכה הרוכש בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י החברה, יחויב הרוכש הכרטיס בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

13.בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר Monster Jet מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו בכלל.

17.שימוש ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר 

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לפצות את Monster Jet ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ל Monster Jet /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. כל מחלוקת משפטית בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט באילת בלבד.

18.מבצעים 

לקידום מכירות החברה רשאית מעת לעת למכור באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "המבצעים"). המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות באתר בלבד.  והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין באתר בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. 

19.קנייה בטוחה

Monster Jet נוקטת בכל אמצעי האבטחה על מנת לתת לרוכש ביטחון מירבי בעת רכישת המוצרים באמצעות האינטרנט. אנו מכבדים את הפרטיות של רוכשינו ולפיכך מקדישים תשומת לב רבה לתפעול האתר אנו מאפשרים לרוכשים שאינם מעוניינים להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באמצעות האינטרנט לבצע הזמנה ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. נציגנו יצרו קשר טלפוני עם הרוכש לקבלת פרטי כרטיס האשראי. Monster Jet הינו אתר מאובטח המשתמש בשיטות המקובלות בענף. שרתי האבטחה נועדו להגן על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה. המערכת נבדקה בקפדנות ע"י חברות כרטיסי האשראי וקיבלה את אישורן. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, ככל האפשר. כל פרטי הרוכש, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, למעט למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך. Monster Jet מצהירה כי לא תשתמש במידע השמור אצלה לצרכי כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים ולא תעביר מידע זה לשום גורם אחר. העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול SSL, שהינו פרוטוקול ההצפנה המקובל בעולם להצפנת מידע ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש. כאמצעי הגנה נוסף בכל קניה מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי בזמן אמת, במטרה למנוע שימוש לרעה בכרטיס האשראי. 

20.החוק החל ותניית שיפוט מקומית ספציפית

על ההתקשרות בין הרוכש לבין חברה במסגרת האתר וכן במסגרת המפורט בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. חברה והרוכש מצהירים כי ככל שיתעורר ביניהם סכסוך כלשהו ייערך ניסיון מצידם ליישבו מחוץ לכתבלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט באילת בלבד. 

21.לסיכום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות חברה באתר ו/או התקנון אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי חברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. השמות Monster Jet ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של Monster Jet (" הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית כרטיס לאטרקציה באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

 

דילוג לתוכן